Etableringsfinansiering


En perfekt produkt för dom företag/kliniker som expanderat under lång tid och upptäcker att lönsamheten äts upp av tillväxten.

Genom att använda expansionsfinansiering kan ni frigöra kapital och växa på ett kontrollerat sätt. Metoden lämpar sig också för er som känner behov att starta upp ytterligare verksamheter på andra platser.

Räntan för lånet ligger på mellan 5-14%. Lånebeloppets storlek kan variera mellan 5-150.000 kr.


Fördelar med den här typen av finansiering:

- Frigör kapital - Redan investerat kapital kan frigöras.

- Objektet utgör säkerheten - Någon annan säkerhet behövs normalt inte.

- Hyran är fullt avdragsgill - Det betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet.

- Ingen kapitalbindning för företaget - Rörelsekapitalet kan istället användas effektivare.

- Flera alternativ vid finansieringstidens slut - Utrustningen kan till exempel köpas eller hyras vidare.

- Stabila kostnader - Kostnaden beräknas enligt annuitetsmetoden vilket innebär att kostnaden för finansieringen blir densamma varje månad förutsatt att ränteläget ligger stilla.

AKTUELLT
 
Copyright 2007© Medical Leasing. All rights reserved
S:t Paulsgatan 33A | 118 48 Stockholm | info@medicalleasing.se | 08-442 15 30
 


Etableringsfinansiering Expansionsfinansiering Leasing Hyra