Leasing


Ett smidigt sätt att finansiera en investering är att leasa eller hyra in utrustning till företaget.

Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit.

Utrustningen hyrs istället från Medical Leasing, som äger utrustningen.Fördelar med den här typen av finansiering:

- Objektet utgör säkerheten - Någon annan säkerhet behövs normalt inte.

- Hyran är fullt avdragsgill - Det betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet.

- Ingen kapitalbindning för företaget - Rörelsekapitalet kan istället användas effektivare.

- Flera alternativ vid leasingens slut - Utrustningen kan till exempel köpas eller hyras vidare.

- Stabila kostnader - Kostnaden beräknas enligt annuitetsmetoden vilket innebär att kostnaden för finansieringen blir densamma varje månad förutsatt att ränteläget ligger stilla.

AKTUELLT
 
Copyright 2007© Medical Leasing. All rights reserved
S:t Paulsgatan 33A | 118 48 Stockholm | info@medicalleasing.se | 08-442 15 30
 


Etableringsfinansiering Expansionsfinansiering Leasing Hyra